Tartu Hansapäevad 2011 meeskonna kontaktid

Projektijuht - Ants Johanson, 505 7 303, es1 = 'mailto:ants'; es2 = '0;johanson.e'; es3 = ';e'; ts1 = 'ants@johan&'; ts2 = '#115;on.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');ants[No SpaM]@johanson.ee Kommunikatsioonijuht: Mari-Liisa Parder - 50 52 517, es1 = 'mailto:mar'; es2 = '05;liisa.p@gm&#x'; es3 = '61;il.com'; ts1 = 'mariliisa.p@g'; ts2 = 'mail.com'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');mari[No SpaM]liisa.p@gmail.com   Linnade juhid: Jaanilinn (Keskaeg), Inga Talvis, 52 97 919, es1 = 'mailto:inga.t '; es2 = '7;lvis@gmail'; es3 = ';.com'; ts1 = 'inga.talvis@g'; ts2 = ';mail.com'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');inga[No SpaM].talvis@gmail.com Maalinn, Karmen Paavel (Puidak), 55 85 691, es1 = 'mailto:karm'; es2 = 'enikas@gmail.'; es3 = 'com'; ts1 = 'karmenikas@'; ts2 = 'gmail.com'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');karm[No SpaM]enikas@gmail.com Raelava, Ants Johanson, 505 7 303, es1 = 'mailto:ants'; es2 = '0;johanson.e'; es3 = ';e'; ts1 = 'ants@johan&'; ts2 = '#115;on.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');ants[No SpaM]@johanson.ee J?elinn (Muinasaeg), Tarmo Ladva, 53 913 830, es1 = 'mailto:pres'; es2 = '9;dent@kart'; es3 = ';ulivabariik.'; es4 = 'ee'; ts1 = 'president@ka'; ts2 = ';rtulivabarii'; ts3 = 'k.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');pres[No SpaM]ident@kartulivabariik.ee Lastelinn, Tairo Talvis - 56 913 441, es1 = 'mailto:tai&'; es2 = '#x72;o.talvis@mai'; es3 = 'l.ee'; ts1 = 'tairo.talvis@&#'; ts2 = '109;ail.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');tair[No SpaM]o.talvis@mail.ee Raualinn, Kristel Tannik - 53 408 873, es1 = 'mailto:kristelt&'; es2 = '#x40;tasku.ee'; ts1 = 'kristelt@tasku&'; ts2 = '#46;ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');kris[No SpaM]telt@tasku.ee Teaduslinn, Urmet Paloveer - 56 657 006, es1 = 'mailto:urme'; es2 = 't.paloveer@'; es3 = ';ut.ee'; ts1 = 'urmet.palov&'; ts2 = '#101;er@ut.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');urme[No SpaM]t.paloveer@ut.ee   Laat: Malle Blumenau - 50 10 239, es1 = 'mailto:mall'; es2 = 'e.blumenau@ra&#'; es3 = '97;d.tartu.ee'; ts1 = 'malle.blumen'; ts2 = 'au@raad.tart'; ts3 = 'u.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');mall[No SpaM]e.blumenau@raad.tartu.ee Ene Palu - 53 456 566, es1 = 'mailto:ene'; es2 = '.palu@raad.ta'; es3 = ';rtu.ee'; ts1 = 'ene.palu@r&'; ts2 = '#97;ad.tartu.e'; ts3 = ';e'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');ene.[No SpaM]palu@raad.tartu.ee Meeri Tensing - 52 63 295, es1 = 'mailto:mee&'; es2 = '#114;i.tensing@raa&#'; es3 = '100;.tartu.ee'; ts1 = 'meeri.tensing&#x'; ts2 = '40;raad.tartu'; ts3 = '.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');meer[No SpaM]i.tensing@raad.tartu.ee   Linnakujundus: Kersti Rattus - 52 85 369, es1 = 'mailto:ke&#'; es2 = 'x72;sti@kultuur'; es3 = '.edu.ee'; ts1 = 'kersti@kult'; ts2 = ';uur.edu.ee'; ts3 = ';'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');kers[No SpaM]ti@kultuur.edu.ee Edith Hermann - 56 612 608, es1 = 'mailto:edit'; es2 = ';h.hermann@'; es3 = ';artcol.ee'; ts1 = 'edith.herm'; ts2 = 'ann@artcol.'; ts3 = 'ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');edit[No SpaM]h.hermann@artcol.ee   Vabatahtlike juht, ava- ja l?putseremoonia koordinaator: Dein-Tom T?nsing - 56 265 267, es1 = 'mailto:dein-t'; es2 = 'f;m@varius.e'; es3 = '5;'; ts1 = 'dein-tom@va '; ts2 = '4;ius.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');dein[No SpaM]-tom@varius.ee   Tehnikajuht: Elmet Neumann - 50 57 304, [email protected]   Liikluskorraldus: Martin Nelis - 51 906 134, es1 = 'mailto:mart&'; es2 = '#105;n.nelis@raad'; es3 = '.tartu.ee'; ts1 = 'martin.neli'; ts2 = 's@raad.tartu.'; ts3 = '01;e'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');mart[No SpaM]in.nelis@raad.tartu.ee

Tartu Hansapäevad 2011 meeskonna kontaktid

Projektijuht - Ants Johanson, 505 7 303,


Kommunikatsioonijuht:
Mari-Liisa Parder - 50 52 517,

 

Linnade juhid:
Jaanilinn (Keskaeg), Inga Talvis, 52 97 919,

Maalinn, Karmen Paavel (Puidak), 55 85 691,

Raelava, Ants Johanson, 505 7 303,
J?elinn (Muinasaeg), Tarmo Ladva, 53 913 830,

Lastelinn, Tairo Talvis - 56 913 441,

Raualinn, Kristel Tannik - 53 408 873,

Teaduslinn, Urmet Paloveer - 56 657 006,

 

Laat:
Malle Blumenau - 50 10 239,

Ene Palu - 53 456 566,

Meeri Tensing - 52 63 295,

 

Linnakujundus:
Kersti Rattus - 52 85 369,

Edith Hermann - 56 612 608,

 

Vabatahtlike juht, ava- ja l?putseremoonia koordinaator:
Dein-Tom T?nsing - 56 265 267,

 

Tehnikajuht:
Elmet Neumann - 50 57 304, [email protected]stuudio.ee

 

Liikluskorraldus:
Martin Nelis - 51 906 134,

Tartu Hansapäevad 2011 meeskonna kontaktid
Eesti keeles  |  In English  |  На русском
(+372) 505 7 303 |                                         Hansapäevad Tartus 22.-24. juulil 2011