Tartu Hansapäevad 2011 meeskonna kontaktid

Projektijuht - Ants Johanson, 505 7 303, es1 = 'mailto:ants@'; es2 = ';johanson.ee'; ts1 = 'ants@johanson'; ts2 = 'e;ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');ants[No SpaM]@johanson.ee Kommunikatsioonijuht: Mari-Liisa Parder - 50 52 517, es1 = 'mailto:m&#'; es2 = '97;riliisa.p'; es3 = '0;gmail.com'; ts1 = 'mariliisa.p@gm&'; ts2 = '#97;il.com'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');mari[No SpaM]liisa.p@gmail.com   Linnade juhid: Jaanilinn (Keskaeg), Inga Talvis, 52 97 919, es1 = 'mailto:inga.'; es2 = ';talvis@gma'; es3 = '9;l.com'; ts1 = 'inga.talvi'; ts2 = 's@gmail.com'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');inga[No SpaM].talvis@gmail.com Maalinn, Karmen Paavel (Puidak), 55 85 691, es1 = 'mailto:karmeni&'; es2 = '#x6b;as@gmai'; es3 = '08;.com'; ts1 = 'karmenikas@g'; ts2 = ';mail.com'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');karm[No SpaM]enikas@gmail.com Raelava, Ants Johanson, 505 7 303, es1 = 'mailto:ants@'; es2 = ';johanson.ee'; ts1 = 'ants@johanson'; ts2 = 'e;ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');ants[No SpaM]@johanson.ee J?elinn (Muinasaeg), Tarmo Ladva, 53 913 830, es1 = 'mailto:p&#'; es2 = 'x72;esident@k&#'; es3 = '97;rtulivabari&#x'; es4 = '69;k.ee'; ts1 = 'president@kartu'; ts2 = 'livabariik&'; ts3 = '#x2e;ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');pres[No SpaM]ident@kartulivabariik.ee Lastelinn, Tairo Talvis - 56 913 441, es1 = 'mailto:tair'; es2 = ';o.talvis@m'; es3 = 'ail.ee'; ts1 = 'tairo.talvi'; ts2 = ';s@mail.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');tair[No SpaM]o.talvis@mail.ee Raualinn, Kristel Tannik - 53 408 873, es1 = 'mailto:kri'; es2 = 'stelt@tasku'; es3 = '.ee'; ts1 = 'kristelt@tas&#x'; ts2 = '6b;u.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');kris[No SpaM]telt@tasku.ee Teaduslinn, Urmet Paloveer - 56 657 006, es1 = 'mailto:ur'; es2 = '09;et.palove'; es3 = '5;r@ut.ee'; ts1 = 'urmet.palo'; ts2 = 'veer@ut.e&'; ts3 = '#x65;'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');urme[No SpaM]t.paloveer@ut.ee   Laat: Malle Blumenau - 50 10 239, es1 = 'mailto:m&#'; es2 = '97;lle.blumen '; es3 = '7;u@raad.tartu.e'; es4 = 'e'; ts1 = 'malle.blume&'; ts2 = '#110;au@raad.tartu'; ts3 = '6;ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');mall[No SpaM]e.blumenau@raad.tartu.ee Ene Palu - 53 456 566, es1 = 'mailto:ene.'; es2 = 'palu@raad.'; es3 = '16;artu.ee'; ts1 = 'ene.palu@&#'; ts2 = 'x72;aad.tartu'; ts3 = '6;ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');ene.[No SpaM]palu@raad.tartu.ee Meeri Tensing - 52 63 295, es1 = 'mailto:mee'; es2 = 'ri.tensing@'; es3 = 'raad.tartu.ee'; es4 = ';'; ts1 = 'meeri.tens'; ts2 = 'ing@raad.t&'; ts3 = '#x61;rtu.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');meer[No SpaM]i.tensing@raad.tartu.ee   Linnakujundus: Kersti Rattus - 52 85 369, es1 = 'mailto:ke&'; es2 = '#114;sti@kultuu'; es3 = 'r.edu.ee'; ts1 = 'kersti@k&#'; ts2 = '117;ltuur.edu.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');kers[No SpaM]ti@kultuur.edu.ee Edith Hermann - 56 612 608, es1 = 'mailto:edith'; es2 = '.hermann@a&#'; es3 = 'x72;tcol.ee'; ts1 = 'edith.herman '; ts2 = '0;@artcol.e'; ts3 = ';e'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');edit[No SpaM]h.hermann@artcol.ee   Vabatahtlike juht, ava- ja l?putseremoonia koordinaator: Dein-Tom T?nsing - 56 265 267, es1 = 'mailto:dei&'; es2 = '#110;-tom@varius.'; es3 = ';ee'; ts1 = 'dein-tom@v'; ts2 = 'arius.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+' ');dein[No SpaM]-tom@varius.ee   Tehnikajuht: Elmet Neumann - 50 57 304, [email protected]   Liikluskorraldus: Martin Nelis - 51 906 134, es1 = 'mailto:m'; es2 = '1;rtin.nelis@&#'; es3 = 'x72;aad.tartu.ee'; ts1 = 'martin.neli'; ts2 = 's@raad.tar&#'; ts3 = 'x74;u.ee'; document.write(' '+ts1+ts2+ts3+' ');mart[No SpaM]in.nelis@raad.tartu.ee

Tartu Hansapäevad 2011 meeskonna kontaktid

Projektijuht - Ants Johanson, 505 7 303,


Kommunikatsioonijuht:
Mari-Liisa Parder - 50 52 517,

 

Linnade juhid:
Jaanilinn (Keskaeg), Inga Talvis, 52 97 919,

Maalinn, Karmen Paavel (Puidak), 55 85 691,

Raelava, Ants Johanson, 505 7 303,
J?elinn (Muinasaeg), Tarmo Ladva, 53 913 830,

Lastelinn, Tairo Talvis - 56 913 441,

Raualinn, Kristel Tannik - 53 408 873,

Teaduslinn, Urmet Paloveer - 56 657 006,

 

Laat:
Malle Blumenau - 50 10 239,

Ene Palu - 53 456 566,

Meeri Tensing - 52 63 295,

 

Linnakujundus:
Kersti Rattus - 52 85 369,

Edith Hermann - 56 612 608,

 

Vabatahtlike juht, ava- ja l?putseremoonia koordinaator:
Dein-Tom T?nsing - 56 265 267,

 

Tehnikajuht:
Elmet Neumann - 50 57 304, [email protected]stuudio.ee

 

Liikluskorraldus:
Martin Nelis - 51 906 134,

Tartu Hansapäevad 2011 meeskonna kontaktid
Eesti keeles  |  In English  |  На русском
(+372) 505 7 303 |                                         Hansapäevad Tartus 22.-24. juulil 2011